HEMA-träning i Stockholm

Historisk europeisk kampkonst: boxning, sabel, rapir, svärd och dolk, långsvärd, svärd och bucklare, spjut, brottning

Hem Om Stigmännen Träna med oss Utrustning Manualer God kamrat

Sabel

Silfversvärd, Handbok för undervisning i sabelfäktning till fot, 1868.

Instruktion i sabelfäktning till fots, 1893.

Långsvärd

MS Dresd.C.487, i dagligt tal kallad Ringeck, i översättning av Andreas Engström.
(Datering problematisk, se Wiktenauer, men om man tillåter sig att vara slarvig kommer man undan med "ungefär fjortonhundratalsfäktning".)

Mer information och fler versioner finns på GHFS webplats.

Svärd och bucklare

Walpurgismanuskriptet (MS I.33), ca 1300, i översättning av Per Magnus Haaland. Se även Wiktenauer.

Boxning med mera

John Godfrey, A Treatise Upon the Useful Science of Defence, 1747, innehåller, förutom generellt goda råd om fäktning, även ett kapitel om boxning.

Edmund E. Price, The Science of Self Defence, 1867.

Daniel Mendoza, The Art of Boxing, 1789.

R. G. Allanson-Winn, Boxing, 1915, transkriberad av Kirk Lawson.

Uppdaterad 2017-01-20.